Dokumentacja techniczna parowozu Ty23 dostępna od grudnia!

30 listopada 2023 r. zakończona zostanie realizacja zadania pn. „KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej” w ramach Programu MKiDN „Kultura cyfrowa”.

Przypomnijmy, że celem projektu była digitalizacja 1485 szt. dokumentacji technicznej najbardziej rozpowszechnionego w latach międzywojennych parowozu Ty23. Wykonany na kruchej kalce i papierze materiał archiwalny pochodzący z lat trzydziestych XX wieku oraz z czasów okupacji udało się – dzięki przyznanej dotacji – utrwalić w formie cyfrowej.

Stacja Muzeum otrzymała już dyski ze zdigitalizowanymi rysunkami technicznymi parowozu Ty23, które wraz z metadanymi będą nieodpłatnie udostępnione.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Fot. Piotr Michalski


Opublikowano w dniu 16 lis, 2023