Zasoby - Sztandar Koła Pracowników Kolejowych we Wronkach.

Sztandar Koła Pracowników Kolejowych we Wronkach.

Sztandar Koła Pracowników Kolejowych we Wronkach. Sztandar dwustronny.

Strona główna; haft jedwabiem i złota nicią na tle zielonym. Na środku podwójna ośka na szynie. Nad nią i pod nią napisy.

Strona odwrotna z białego adamaszku. Na środku Matka Boska Częstochowska haftowana różnokolorowym jedwabiem pod nią napis Bóg z nami, na rogach dekoracyjne gałązki.

Sztandar obszyty frędzlą; do umocowania na drzewcu służyło 11 uchwytów.

Wykonany w czerwcu 1919 we Wronkach dla Koła Pracowników Kolejowych we Wronkach. W 1939 r. schowany przez Ob. Lisa / kadrowego na stacji we Wronkach/ w mieszkaniu we Wronkach, gdzie był przechowywany przez całą okupację. Po II wojnie Światowej służył dalej we Wronkach. Przekazany z inicjatywy pracowników stacji i węzła Wronki do zbiorów Muzeum Kolejnictwa dn. 24 lutego 1981 r.. Przekazania dokonali Maria Perz, dyżurny ruchu we Wronkach, Jan Krela, zawiadowca odcinka sieci we Wronkach, Andrzej Świtała, maszynista Lokomotywowni I -szej klasy w Krzyżu WKP v-ce przewodniczący Komisji Węzłowej NSZZ " Solidarność " w Krzyżu.

MUZ V 221


Obiekty w technologii 360 st.

0%

    Galeria