Zasoby - Sztandar Z.K.P. Zjednoczenia Kolejowców Polskich Oddział Kościerzyna.

Sztandar Z.K.P. Zjednoczenia Kolejowców Polskich Oddział Kościerzyna.

Sztandar Z.K.P. Zjednoczenia Kolejowców Polskich Oddział Kościerzyna. Sztandar podwójny, dwustronny

Strona głowna; Orzeł ukosem, dookoła niego w podkowę napisy Z.K.P. Zjednoczenie Kolejowców Polskich Od. Kościerzyna. Pod orem napis 1 I 1920 i ośka kolejowa. Wszystkie hafty srebrnymi nićmi. Na rogach haftowane dekoracyjne gałązki z aplikowanymi szafirami. Na gałązkach napisy  PRACA POLSKĘ JEDNOŚĆ WZBOGACA.

Strona głowna wykonana z czerwonego adamaszku

Strona odwrotna. Ukosem Matka Boska częstochowska, aplikowana i haftowana różnokolorowym jedwabiem, złotymi nićmi. Otoczona dekoracyjną girlandą. Nad nią i pod nią napisy w półokręgu KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIE ZA NAMI

 Adamaszek koloru białego.

Zachował się orze z rozpostartymi skrzydłami - fragment zwieńczenia grotu sztandaru.

MUZ V 178Obiekty w technologii 360 st.

0%

    Galeria