Obiekty kolejowe : układy przestrzenne, architektura, elementy techniki / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. - 313 s. : fot., mapy, pl., wykr. ; 24 cm.

Bibliogr. przy niektórych pracach.


Streszcz. ang. przy niektórych pracach.

8387256811

PB 2005/18030


Kolejnictwo--Polska
Stacje kolejowe--Polska.
Transport kolejowy--Polska

656.2:725.3:625.1](438)

Powered by Koha