Koziarski, Stanisław M. (1955- )

Sieć kolejowa w aglomeracjach miejsko-przemysłowych makroregionu południowego / Stanisław M. Koziarski ; Instytut Śląski - Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu. - Opole : IŚ, 1989 - 153, [4] s. : mapy, 1 pl., rys. ; 24 cm. - Badania nad Rozwojem Regionu . - Badania nad Rozwojem Regionu .

Bibliogr. s. 109-123. - Summ., Zsfassung.

PB 1989/9454


Linie kolejowe--geografia--Polska.
Transport kolejowy--organizacja--Polska

656.2:625.1](438)"19"

Powered by Koha