Krzyżanowski, Adam Karol

Obrachunek kosztów własnych przewozów na kolejach żelaznych : teorja i praktyka / A. Krzyżanowski. - Warszawa : Min. Komunikacji, 1931 - 736 s. ; 29 cm.


1901-2000
1918-1939


Ekonomika transportu
Transport kolejowy


Polska


Gospodarka, ekonomia, finanse

Powered by Koha