Szeliński, Marian (1922- )

Oddział Krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach 1946-1995 : zarys działalności / Marian Szeliński. - Kraków : Oddział SITK, 1998. - 320 s. : il. ; 24 cm. - Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Różne = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow. Miscellaneous, nr 4 1231-9197 ; . - Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, z. 58 Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Różne nr 4 .

Seria gł. : 1231-9155 ; z. 58.

UWD 2002/15749


Oddział w Krakowie (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej)


Kraków (woj. małopolskie)--komunikacja--organizacje--od 1944 r.


Księga pamiątkowa

625:656.1/.5:061.23A/Z](438)"1944/..."(082.1)

Powered by Koha