Polska Delegacja w Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej Do Spraw Ewakuacji : wybór dokumentów (1945-1947) / wstęp i opracowanie Wojciech Marciniak. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016. - 168 stron : fotografie, portrety ; 24 cm. - Zakręty Historii . - Zakręty Historii .

Bibliografia na stronie 168.


Streszczenie w języku angielskim.

9788377293485

UWD 2017/12118


Polska Delegacja (Polsko-Radziecka Komisja Mieszana Do Spraw Ewakuacji)


1901-2000
1945-1989


Polacy za granicą
Repatriacja


Polska
ZSRR


Korespondencja urzędowa
Sprawozdanie
Wydawnictwo źródłowe


Historia

314.151.5(=162.1) 94(438).083 94(47+57)"19"

Powered by Koha