Borowik, Przemysław

Powroty z Sybiru w XVIII-XX wieku = 18th to 20th century homecomings from Sybir / 18th to 20th century homecomings from Sybir Przemysław Borowik ; [tłumaczenie na angielski: Krzysztof Mazurek ; Muzeum Pamięci Sybiru]. - Białystok : Muzeum Pamięci Sybiru, 2020. - 120 stron : faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, portrety ; 21x21 cm.

9788395942501

UWD 2021/7446


1701-1800
1801-1900
1901-2000


Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941)
Powstańcy polscy
Repatriacja
Sybiracy
Wysiedlanie


Syberia (Rosja)
ZSRR


Opracowanie
Publikacja bogato ilustrowana


Historia

94(438).071 94(438).082.5 94(438).083.5 314.151.1(=162.1) 314.151.5(=162.1)

Powered by Koha