Ceceniowski, Robert (1883-1972)

Gospodarka taborowa na Polskich Kolejach Państwowych / Robert Ceceniowski. - Wyd. 2. - Warszawa : [s.n.], 1936 - 94 s. ; 21 cm. - Wydawnictwa Techniczne ministerstwa Komunikacji nr 4a . - Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji (Warszawa ; 1935) nr 4a .

BP 1901-1939 t. 3 poz. 27874.


Polskie Koleje Państwowe (PKP)


1901-2000
1918-1939


Tabor kolejowy $2 DBN


Polska


Transport i logistyka

Powered by Koha