Przepisy o naprawie parowozów normalnotorowych. Z. 1, Przeglądy okresowe / Przeglądy okresowe Polskie Koleje Państwowe. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne, 1957. - 51 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm. - Polskie Koleje Państwowe ; M32 . - Polskie Koleje Państwowe M32 .

Załącznik do Zarządzenia Ministerstwa Kolei nr 223 z dn. 27 VII 1955 r. Biuletyn MK 21/55 poz. 284.

UWD 1957/5521


Lokomotywa parowa--remont

658.58:625

Powered by Koha