Putkiewicz, Witold Maciej.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Radom" w Radomiu : 1887-1987 : studium monograficzne historyczno-ekonomiczne w stulecie powstania / Witold Maciej Putkiewicz ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa . Oddział Radomski. - Radom : TNOiK, 1987 - 157 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 152-155.

PB 1990/1512


Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Radom"


Tabor kolejowy--remont--zakłady--Polska


Radom (woj. mazowieckie)--komunikacja--zakłady.

625.41.004.5/.6(438)"18/19"

Powered by Koha