Sikorski, Jerzy.

BHP przy obsłudze i naprawie elektrycznych pojazdów trakcyjnych / Bezpieczeństwo i higiena oracy przy obsłudze i naprawie elektrycznych pojazdów trakcyjnych Jerzy Sikorski, Tadeusz Tajer. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1965. - 120, [4] s. : il. ; 23 cm.

Bibliogr.

Dla drużyn trakcyjnych, pracowników naprawy pojazdów i pracowników bhp.

PB 1965/7290

625:621.3:331.82

Powered by Koha