Mierzejewski, Edward.

Elektromonter taboru szynowego : technologia zawodowa / Edward Mierzejewski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990 - 392 s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.

Dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

8320609437

PB 1990/10547


Tabor kolejowy--urządzenia
Urządzenia elektryczne


Podręczniki dla szkół zawodowych

629.4:621.3](075.3)

Powered by Koha