Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego : materiały z konferencji, 6 listopada 2017 r. / [zespół redakcyjny Renata Broniek, Maria Fudała, Dominika Leszczyńska, Walentyna Rakiel-Czarnecka]. - Warszawa : Stacja Muzeum, 2017. - 48 stron : ilustracje, fotografie, mapy, errata ; 30 cm.

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy niektórych referatach.

9788394583033

PB 2018/10608


Koleje Mazowieckie
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Sochaczewska Kolej Muzealna
Stacja Muzeum
Warszawska Kolej Dojazdowa


1801-1900
1901-2000
2001-


Infrastruktura kolejowa
Kolejnictwo
Rozwój regionalny
Samorząd terytorialny.
Transport kolejowy


Województwo mazowieckie (1999- )


Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa


Historia
Polityka, politologia, administracja publiczna
Transport i logistyka

656.2 352/353(438)

Powered by Koha