Kałuża, Kalikst.

Urządzenia zasilające w telekomunikacji kolejowej / Kalikst Kałuża, Zbigniew Lubczyński, Ryszard Rybak. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1992 - 218, [2] s., [2] k. tabl. : rys., wykr. ; 24 cm.

8320610370

PB 1992/7936


Elektrotechnika--stosowanie--telekomunikacja
Kolejnictwo--łączność
Telekomunikacja--urządzenia


Podręczniki dla szkół zawodowych

621.31:621.394/.395:656.2](075.3)

Powered by Koha