Kowalczyk, Karol.

Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy / Karol W. Kowalczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. - 182 strony : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 30 cm.

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 143-152.

Zarówno dla naukowców, jak i praktyków - ekspertów z dziedziny planowanie przestrzennego, polityki transportowej i zarządzania transportem publicznym.

9788322791561

PB 2019/7333


2001-


Aglomeracje
Dojazdy do pracy
Kolej aglomeracyjna


Polska


Raport z badań


Geografia i nauki o Ziemi
Gospodarka, ekonomia, finanse
Transport i logistyka

913(438):338.47 656.2

Powered by Koha