Zakłady Budownictwa Kolejowego w Krakowie : 1945-1985 : [materiały konferencji naukowo-technicznej / oprac. zespół red. pod przewodn. Mariana Szelińskiego]. - Kraków : ZBK, 1986 - 191, [1] s. ; 24 cm.

PB 1986/6472


Zakłady Budownictwa Kolejowego (Kraków)


Kolejnictwo--budownictwo--zakłady--Polska


Kraków (woj. małopolskie)--budownictwo.


Materiały konferencyjne

625.1+69::725.3](438)"19"(061.3)

Powered by Koha