Ceceniowski, Robert (1883-1972)

Gospodarka taborowa na Polskich Kolejach Państwowych / Robert Ceceniowski. - Warszawa : [s.n.], 1935 - 87 s. ; 21 cm. - Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji nr 4 . - Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji (Warszawa ; 1935) ; nr 4 .

BP 1901-1939 t. 3 poz. 27873.


Polskie Koleje Państwowe (PKP)--1918-1939 r.


1901-2000
1918-1939


Tabor kolejowy--gospodarka--Polska--1918-1939 r.

Powered by Koha