Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim : 1840-1914 / red. Ryszard Kołodziejczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 299 s. : il., mapy ; 23 cm.

PB 1970/10840


Kolejnictwo--Polska


Zabór rosyjski--komunikacja.

625.1(438)"18/19"

Powered by Koha